TEKA REFLEKSJI 2011

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza