TEKA REFLEKSJI 2013

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza