TEKA REFLEKSJI 2014

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza