TEKA REFLEKSJI 2017

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza