TEKA REFLEKSJI 2018

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza