TEKA REFLEKSJI 2019

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza