TEKA REFLEKSJI 2020

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza