PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI

Siła w kulturze, jedność w narodzie

mecenat