JULITA WOŁKOWSKA

dyrektor biura

planowanie, organizacja, koordynacja, rozliczanie