KRZYSZTOF KORNACKI

„Popiół i diament” Andrzeja Wajdy

mecenat