PAWEŁ SOWA

adwokat

prawo gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, doradztwo korporacyjne