Sztuka i narody

Po sukcesie, jakim okazał się cykl „Po co nam historia?”, mecenas Tomasz Kopoczyński zachęcił współpracującego z kancelarią wybitnego historyka sztuki, a od niedawna dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, doktora Jacka Friedricha do zorganizowania cyklu spotkań poświęconych historii sztuki. Owocem tego pomysłu jest autorska koncepcja zatytułowana „Sztuka i narody”, której przedmiotem jest problematyka narodowa w sztuce Polski oraz trzech sąsiadujących nacji: Niemców, Rosjan oraz Czechów. Miejscem – tak jak poprzednio – Dworek Sierakowskich. Wykładowcami – znakomitości polskiej nauki.