EKFRAZA

czyli namiętność opisywania obrazów

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza