TEATR TO NIE FIKCJA

czy wszystko co robimy w teatrze jest fikcją?

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza