OBRAZ MIĘDZY KULTEM A LĘKIEM

o historycznym i współczesnym ikonoklazmie

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza