TEKA REFLEKSJI 2012

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza