TEKA REFLEKSJI 2016

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza