TEKA REFLEKSJI 2015

spotkania, wykłady, inspiracje

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza